CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TẠI NHÀ CÁI SM66 UY TÍN

chính sách bảo mật sm66
Thông tin về chính sách bảo mật SM66 nhà cái online

Chính sách bảo mật tại website sm66.ws sân chơi cá cược hàng đầu thị trường. Đây là một trong những thông tin về chính sách bảo mật hầng đầu thị trường.

Chính sách bảo mật tại nhà cái SM66 cá cược online hàng đầu

SM66.WS (“chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “SM66.WS”) là tác giả và nhà xuất bản tài nguyên internet https://sm66.ws/ (“Trang web”) trên mạng toàn cầu cũng như phần mềm và các ứng dụng được cung cấp bởi SM66.WS. Chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách quyền riêng tư“) giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ, tiết lộ và bảo vệ Thông tin cá nhân về Người dùng dịch vụ (như được định nghĩa trong Điều khoản sử dụng, có thể được truy cập qua liên kết web sau (travel.earth ) (“Điều khoản sử dụng”) và khách truy cập Trang web (được gọi chung và riêng là “bạn” hoặc “Người dùng” trong Chính sách quyền riêng tư này). Chúng tôi đã tạo Chính sách quyền riêng tư này để thể hiện cam kết của chúng tôi đối với việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn và thông tin cá nhân của bạn. Việc bạn sử dụng và truy cập Dịch vụ tuân theo.

Chính sách quyền riêng tư này và điều khoản sử dụng tại SM66 

Bằng cách sử dụng dịch vụ hoặc bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn, bạn sẽ được coi là đã đọc, hiểu và đồng ý với các thông lệ và các chính sách được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này và đồng ý chịu sự ràng buộc của Chính sách quyền riêng tư. Bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ, tiết lộ thông tin của bạn như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc xóa bỏ các phần của các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này, theo quyết định riêng của chúng tôi, bất cứ lúc nào. Nếu bạn sử dụng dịch vụ thay mặt cho người khác (chẳng hạn như con bạn) hoặc một tổ chức (chẳng hạn như chủ lao động của bạn), thì bạn tuyên bố rằng bạn được cá nhân hoặc tổ chức đó ủy quyền để chấp nhận Chính sách quyền riêng tư này thay mặt cho cá nhân hoặc tổ chức đó và thay mặt cho cá nhân hoặc tổ chức đó đồng ý với việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của cá nhân hoặc tổ chức đó như được mô tả trong chính sách quyền riêng tư này.

  • Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc xóa các phần trong các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này, theo quyết định riêng của chúng tôi, vào bất kỳ lúc nào. Nếu bạn sử dụng dịch vụ thay mặt cho người khác (chẳng hạn như con bạn) hoặc một tổ chức (chẳng hạn như chủ lao động của bạn), thì bạn tuyên bố rằng bạn được cá nhân hoặc tổ chức đó ủy quyền để chấp nhận Chính sách quyền riêng tư này thay mặt cho cá nhân hoặc tổ chức đó và thay mặt cho cá nhân hoặc tổ chức đó đồng ý với việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của cá nhân hoặc tổ chức đó như được mô tả trong chính sách quyền riêng tư này.

Đối tượng của Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư này nêu rõ những điều sau:

  • Loại thông tin được thu thập từ Người dùng, bao gồm Thông tin Cá nhân (như được định nghĩa trong đoạn 3 bên dưới) và Dữ liệu hoặc Thông tin Cá nhân Nhạy cảm (như được định nghĩa trong đoạn 3 bên dưới) liên quan đến một cá nhân;
  • Mục đích, phương tiện và hình thức thu thập, sử dụng, xử lý, lưu giữ và tiêu hủy thông tin đó; Và
  • Trang web sẽ tiết lộ thông tin đó như thế nào và cho ai.
  • Thu thập thông tin cá nhân:

Để bạn có thể truy cập một số khu vực nhất định của Trang web hoặc thông qua bất kỳ tương tác nào với chúng tôi qua email, cuộc gọi điện thoại hoặc thư từ khác, một số Dịch vụ mà chúng tôi cần biết bạn là ai để chúng tôi có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân bạn hoặc có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân bạn (“Thông tin cá nhân”). Thông tin cá nhân bao gồm các loại thông tin sau:

Dữ liệu liên hệ (chẳng hạn như địa chỉ e-mail, số điện thoại và mật khẩu SM66.WS của bạn);

Thông tin khác mà bạn tự nguyện chọn cung cấp cho chúng tôi (chẳng hạn như thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi qua email hoặc thư.

Cookie 

Trang web sử dụng cookie tạm thời để lưu trữ một số (không phải là ‘Thông tin hoặc Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm’) được SM66.WS sử dụng để quản lý kỹ thuật Trang web, nghiên cứu và phát triển cũng như để quản trị Người dùng. Trong quá trình phân phát quảng cáo hoặc tối ưu hóa dịch vụ cho Người dùng của mình, SM66.WS có thể cho phép các bên thứ ba được ủy quyền đặt hoặc nhận dạng một cookie duy nhất trên trình duyệt của Người dùng. Tuy nhiên, cookie không lưu trữ bất kỳ Thông tin cá nhân nào của Người dùng. Bạn có thể điều chỉnh trình duyệt internet của mình để tắt cookie. Nếu cookie bị tắt, bạn vẫn có thể sử dụng Trang web, nhưng nội dung có tại trang web có thể bị hạn chế sử dụng một số tính năng.

Các thông tin về nhà cái SM66 

Trong một số trường hợp hạn chế, chúng tôi cũng có thể sử dụng các tệp hình ảnh đồ họa nhỏ được nhúng trong trang web hoặc email cung cấp sự hiện diện trên trang web hoặc email và gửi lại thông tin máy chủ chính của nó từ trình duyệt của người dùng (“Web Beacon”) để thu thập Thông tin ẩn danh, phi cá nhân về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các trang web của các nhà tài trợ và nhà quảng cáo được chọn cũng như việc bạn sử dụng email, khuyến mãi đặc biệt hoặc bản tin mà chúng tôi gửi cho bạn. Thông tin do Web Beacons thu thập cho phép chúng tôi theo dõi thống kê có bao nhiêu người đang sử dụng Dịch vụ và các trang web của nhà tài trợ và nhà quảng cáo được chọn, hoặc mở email của chúng tôi và cho mục đích gì.

Phân tích trang web SM66 

Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ phân tích trang web của bên thứ ba liên quan đến Dịch vụ để ghi lại các lần nhấp chuột, chuyển động của chuột, hoạt động cuộn cũng như bất kỳ văn bản nào bạn nhập vào Trang web. Các dịch vụ phân tích Trang web này không thu thập Thông tin Cá nhân mà bạn không tự nguyện nhập vào Trang web. Các dịch vụ này không theo dõi thói quen duyệt web của bạn trên các trang web không sử dụng dịch vụ của họ. Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập từ các dịch vụ này để tìm các vấn đề về khả năng sử dụng nhằm làm cho Dịch vụ dễ sử dụng hơn.

Kết luận 

Trên đây là các thông tin về chính sách bảo mật tại SM66. WS với các thông tin vô cung uy tín hàng đầu thị trường. Người chơi tại SM66 sẽ cần đọc và xem kỹ các thông tin tại nhà cái SM66 online. 

Thông tin liên hệ tại SM66

Để hiểu rõ hơn về SM66 chúng tôi, mời  bạn tham khảo các thông tin về nội dung bài viết sau đây của chúng tôi:

Về chúng tôi – SM66 nhà cái:

Liên hệ tại: 

  • Địa chỉ: 40B Đ. 79, Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Số điện thoại: +84921243659
  • Tác giả tại website: https://sm66.ws/pham-trang-sm66/
  • Post code Tp.HCM: 71200